کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘یوسف آباد، خیابان سی و سوم’

به دکتر محسنی نمی گویم حامد شوهرم نیست.. آقای دکتر، حامد یک مفهوم است تو زندگی من و خیلی بالاتر است از مثلا شوهر یا برادر.

-
برگزیده از صفحه