کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘سید حسین هاشمی’

این کتاب گوشه‌اى از تعالیم اخلاقى را در سه بخش آورده است: نفس امّاره و شهوات، کبر و بیمارى‌هاى مشابه، رذایل زبان.

-
برگزیده از صفحه