کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘درس های عاشورا’

در حرکت چند ماهه حضرت ابی عبدالله (ع) از آن روزی که از مدینه خارج شد و به طرف مکه آمد، تا آن روزی که در کربلا شربت گوارای شهادت نوشید، بیش از صد درس مهم است.

-
برگزیده از صفحه