کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘خاطرات’

یگانه تصویری است که از انسان وجود دارد و به احتمال تا ابد همین یک تصویر وجود خواهد داشت.

-
برگزیده از صفحه

اوشین، کرسی، بخاری نفتی،آدامس خرسی،ای کیو سان و خیلی چیزای دیگه یادتونه؟

-
برگزیده از صفحه

خانم آرین : (بانوی امریکایی محجبه) چادر تاج بندگی منه.

-
برگزیده از صفحه

شما فقط به فکر خودتون هستید. هیچ فکر کردید منِ ارمنی ِ مسیحی، کجای تاریخ این سرزمین قرار دارم؟

-
برگزیده از صفحه