کانال کتابخانه ما
کتاب های ‘مذهبی’

این کتاب گوشه‌اى از تعالیم اخلاقى را در سه بخش آورده است: نفس امّاره و شهوات، کبر و بیمارى‌هاى مشابه، رذایل زبان.

-
برگزیده از صفحه

در حرکت چند ماهه حضرت ابی عبدالله (ع) از آن روزی که از مدینه خارج شد و به طرف مکه آمد، تا آن روزی که در کربلا شربت گوارای شهادت نوشید، بیش از صد درس مهم است.

-
برگزیده از صفحه

من تعریف تازه ای از رحمت یافته ام. تعریف ساده ای که در هیچکدام از کلاس های درسی مان ارائه نشده است.

-
برگزیده از صفحه