کانال کتابخانه ما
کتاب های ‘شعر’

قاصدک بال بگیر زندگی راز یک زیستن افسون است راز این افسانه در این است اگر دل بسپاری و پر از عشق شوی زندگی مال تو است زندگی ارث این خواب بیدار تو است

-
برگزیده از صفحه

پله‌های این آپارتمان به جهانی متروک می‌رسد
کلید می‌اندازم قفل می‌چرخد
به خانه‌ تنها در خویش فرو رفته سلام می‌دهم

9
برگزیده از صفحه

قرار روزهای بی قراریم!
کجای آسمان ببینمت؟
من از جست و جوی زمین خسته‏ ام…

-
برگزیده از صفحه

به‎لب چشمه سرشب به شتاب آمده‎بود/کوزه‎بر دوش پی بردن آب آمده‎بود

4
برگزیده از صفحه

زندگی دور کردن تو بود از من

30
برگزیده از صفحه