کانال کتابخانه ما

agha-ye-bougandou

7
دسامبر
12

آقای بوگندو بو می‌داد. یعنی که بوی گند می‌داد. او میان بوگندوها، بوگندوترین بوگندو بود.
بوی گند بدترین نوعِ بوست. بوی گند بدتر از بوی خیلی بد است؛ و بوی خیلی بد بدتر از بوی بد. باز بوی بد بدتر از بوی ناخوشایند است، و این بو همچنین ناخوشایند است که وقتی به مشامتان خورد دماغتان را چین می‌اندازد.
تقصیر آقای بوگندو نبود که بوی گند می‌داد. آخر او خانه به دوش بود. خانه و کاشانه‌ای نداشت و برای همین هیچ‌وقت نمی‌توانست مثل من و تو درست و حسابی حمام کند. او با گذشت رمان بوگندو و بوگندوتر شده بود. به نقل از صفحه‌ی 6 این کتاب  • دیدگاه هایی با مضامین غیر اخلاقی و توهین منتشر نخواهد شد.
  • دیدگاه های نوشته شده حداکثر تا 48 ساعت آینده منتشر خواهد شد.
  • در صورت داشتن پیشنهاد و یا انتقاد از طریق بخش تماس با ما مکاتبه کنید.